Normes i formalització

Normes i Formalització del lloguer de la sala de festes

Formalització de la reserva del lloguer de la sala

T´expliquem breument com funciona el lloguer de Fes-te la Festa.
• Fes la teva reserva: una vegada tinguis clar l´esdeveniment que celebraràs, tria la data i l’horari desitjat accedeix a la pagina web per formalitzar la reserva www.festelafestavilafranca.cat .
• Formalitza la reserva realitzant el pagament del 30 % dels serveis contractats en un termini de 72 hores mitjançant transferència bancària.
• Una vegada feta la reserva, en cas de cancel·lació, es podrà canviar la data per un altre dia però en cap cas es tornarà la paga i senyal.
• Prepara l´esdeveniment: com vols disposar de l´espai?, hi hauran diferents ambients. Tens moltes opcions i serveis disponibles a través nostre. Pots portar-te el menjar i la beguda, decorar el local o programar qualsevol tipus d´animació o activitat.
• Qualsevol incidència haurà de ser comunicada al telèfon 722 408 305 / 670 051 104.
• Si has optat per organitzar-te la festa tu mateix, podràs disposar de 30min addicional per a preparar-la. Consulta´ns i ens adaptarem a les teves necessitats.
• Finalitza l´esdeveniment: al finalitzar, la sala haurà de quedar recollida i ordenada, en les mateixes condicions en que l´has trobat. Quinze minuts abans de que finalitzi el temps contractat, FES-TE LA FESTA comprovarà l’estat de la sala. Si no ho vols fer tu contracta el nostres serveis de neteja(recomanat).
• S’haurà de deixar una fiança de 50,00 €/100,00 € que es retornarà al comprovar que tot estigui correcte.

Normes de la sala de festes

1. L’aforament màxim autoritzat a la sala és de 94 persones.
2. El local ha de quedar en les mateixes condicions d´ordre i neteja en les que s´ha entregat.
3. Els menors d’edat han de romandre sota la responsabilitat i supervisió d’un adult.
4. Prohibit fumar o consumir cap tipus de droga dins de la sala.
5. El televisor i l’equip de música han de ser manipulats per un adult.
6. No està permès portar cap aparell de música que no estigui supervisat per FES-TE LA FESTA.
7. Està prohibit moure el televisor.
8. Està prohibit tirar confeti o arròs o qualsevol altre equivalent.
9. No es poden utilitzar plats i gots de vidre. Utilitzar paper i plàstic.
10. Tots el elements decoratius han de ser penjats en el ganxos existents i/o a la paret destinada. Utilitzar xinxetes, celo o qualsevol altre element que no danyi el suro.
11. L’usuari respondrà de qualsevol dany causat al mobiliari, equipament, joguines i decoració de la sala.
12. FES-TE LA FESTA es reserva el dret d’exigir l’exclusió de la sala de tota persona que tingui un comportament contrari a l´ètica, al bon funcionament de la sala, i a aquestes normes d’ús, podent suspendre l’esdeveniment i exigir la restitució de la possessió de la sala. En tal cas, no es tornarà l’import dels serveis contractats i farà ús del dret a exigir el rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats.
13. FES-TE LA FESTA no es fa responsable de les lesions personals ocasionades por comportament imprudent o inadequat al interior del local , ni tampoc de les lesions produïdes per la utilització de les instal·lacions de manera contraria a les normes d´us.
14. La reserva de la sala l’ha de fer un major de 18 en el cas del PACK JOVE i/o un major de 25 anys en qualsevol altre cas.
15. PACK JOVE, el local no es fa responsable de les persones que utilitzin el local. Tota responsabilitat serà per la persona que hagi realitzat la reserva.
16. FESTES JOVES prohibit entrar al parc de boles. Si s’obra o es fa us es cobrarà una penalització de 30,00 €

Normes d’ús del parc de boles (chiquipark)

1. El parc infantil és per a ús exclusiu d’infants de 3 a 10 anys
2. Els nens no han de superar l’alçada màxima 1,20 metres.
3. Abans d’accedir al parc infantil és obligatori treure’s les sabates, joies i ulleres.
4. És obligatori l’ús de mitjons. Els nens han de romandre sota supervisió d’un adult.
5. L’aforament al parc infantil és de 12 nens
6. Està prohibit :
Pujar per l’exterior del parc infantil i enfilar-se per les xarxes.
Entrar menjar, begudes, joguines o qualsevol altre objecte.
Treure les pilotes fora de la piscina.
Córrer, saltar o empènyer.
7. FESTES JOVES prohibit entrar al parc de boles. Si s’obra o es fa us es cobrarà una penalització de 30,00 €